28 Юни 2012 г.

Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България

Сподели

Открита процедура по ЗОП
Обществената поръчка е за доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България. Конкретните доставки се определят при подписването на договора за въвзлагане на обществената поръчка съобразно нуждите на структурните звена на Прокуратурата в столицата и провинцията. Доставките се извършват на място до структурните звена - апелативни, окръжни и районни прокуратури на територията на страната и Администрацията на главния прокурор.

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Георги Бончев: тел. 02/ 92 19 295.

Решение и обявление

Информация за изпълнен договор-линк