24 Февруари 2012 г.

Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за копирни машини, принтери, факс апарати и компютърни аксесоари за потребностите на ПРБ

Сподели

Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за копирни машини, принтери, факс апарати и компютърни аксесоари за потребностите на ПРБ  по три обособени самостоятелни позиции

  1. Доставка на канцеларски материали;
  2. Доставка на копирна хартия;
  3. Доставка на консумативи  за копирни машини, принтери, факс апарати и компютърни аксесоари.

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Бисер Янков: тел. 02/ 8036033.

Обявление

Решение