13 Юли 2012 г.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Прокуратурата на Република България

Сподели

Открита процедура по ЗОП
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Прокуратурата на Република България по следните четири самостоятелно обособени позиции:

  1. Доставка на копирна хартия по спецификация;
  2. Доставка на канцеларски материали по спецификация;
  3. Доставка на консумативи за копирни машини, принтери, факс-апарати и компютърни аксесоари по спецификация;
  4. Зареждане на тонер-касети по спецификация.

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Нина Илковска: тел. 02/ 80 360 40

Отварянето на плик 3 - Ценово предложение ще се извърши на 24.09.2012 г. от 10,30 ч. в зала 2, ет. 4, Съдебна палата.

Решение и обявление