14 Август 2012 г.

Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позици

Сподели

Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции:

  1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане;
  2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България.

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Нина Илковска: тел. 02/ 80 360 40

Обявление

Решение