Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили по 3 (три) обособени позиции:

Електронна преписка № ОПИ-401/26.05.2020 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на леки автомобили тип „седан“ (4х4)“; Обособена позиция № 2 „Доставка на леки автомобили с повишена проходимост“ и Обособена позиция № 3 „Доставка на пътнически микробус с повишена проходимост“

 

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Документация

Тръжна документация

Други документи