12 Юни 2020 г.

Събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор”

Сподели

Електронна преписка № ОПИ - 451/12.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към АОП