ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж с авиопревозвач при командировки и специализации в чужбина и извършване на застраховки и хотелски резервации"

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж с авиопревозвач при командировки и специализации в чужбина и извършване на застраховки и хотелски резервации на магистрати и служители от Прокуратурата на Република България.

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж с авиопревозвач при командировки и специализации в чужбина и извършване на застраховки и хотелски резервации на магистрати и служители от Прокуратурата на Република България.

Срок на валидност на поканата: 30 (тридесет) календарни дни

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте  към Ненко Милев на тел. (02) 8036033 или e-mail: [email protected]

Тръжна документация

Разяснения

Други документи