26 Юни 2014 г.

Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати

Сподели

За нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България и Бюрото по защита към главния прокурор

Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България и Бюрото по защита към главния прокурор

 

Срок на валидност на поканата до 4.07.2014г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 16.07.2014 г. от 10 ч. на адрес: ул. "Св. Неделя" 1, каб. 106.

 

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте  към Георги Бончев на тел. (02) 9219295 или e-mail: [email protected]

Тръжна документация

Други документи