13 Юли 2012 г.

Публична покана по глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет по две обособени позиции: 1) доставка и абонамент за антивирусна програма и 2) доставка и поддръжка на защитна стена за нуждите на прокуратурата на Република България

Сподели

Срок на валидност на поканата: 25.07.2012 г.

Срок на валидност на поканата: 25.07.2012 г.

За да получите пълен достъп до документацията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Георги Бончев: тел. 02/ 92 19 295.

Покана