Публична покана по глава осма "А" от ЗОП с предмет Отпечатване на азбучници, дневници, книги, квитанции, пликове с лого и папки, за нуждите на Прокуратурата на Република България

Срок на валидност на поканата: 15.08.2012 г.

Срок на валидност на поканата: 15.08.2012 г.

За да получите пълен достъп до документацията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Калоян Николов: тел. 02/ 80 360 45.

Покана

Тръжна документация