26 Юни 2014 г.

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация

Сподели

За нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на ПРБ

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация, за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България и Бюрото по защита към главния прокурор, по две обособени позиции, както следва:

  • Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали
  • Обособена позиция № 2 - Доставка на копирна хартия

Срок на валидност на поканата до 4.07.2014г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 15.07.2014 г. от 10:00 ч. на адрес: ул. "Св. Неделя" 1, каб. 106.

Тръжна документация

Разяснения

Други документи