30 Септември 2014 г.

Публична покана с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Сподели

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: УНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ;
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“.

 

Публична покана

Тръжна документация

Други документи