9 Август 2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР И ХАРДУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДВЕ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Сподели

  1. АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА АНТИВИРУСЕН СОФТУЕР ЗА РАБОТНИ СТАНЦИИ
  2. АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ЗАЩИТНА СТЕНА“

Срок на валидност на поканата: 16.08.2013 г.

За да получите допълнителна информация, може да се свържете с Георги Бончев на e-mail: [email protected] или Георги Георгиев e-mail: [email protected]  : тел. 02/ 92 19 295.

Покана