По законопроекти

Становище  проект на ПРБ на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт с  вх.№154-01-22/16.04.2021г., на Закон за изменение и допълнение на Наказателно – процесуалния кодекс с вх.№154-01-23/16.04.2021г., на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт с вх.№154-01-30/19.04.2021г. и на Закон за изменение и допълнение на Наказателно – процесуалния кодекс №154-01-29/19.04.2021г.

Становище проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 854-01-76, внесен от госпожа Цвета Караянчева и група народни представители Становище проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 854-01-76

Становище проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 854-01-23, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители

Становище проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 

Становище на ПРБ, изпратено до председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека при 44-то НС,  по проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Становище на ПРБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Становище на ПРБ по писмено изложение на коалиция от партии - "Обединени патриоти" - НФСБ, Атака и ВМРО, с което се оспорват резултатите от проведени на 6 и 13 ноември 2016 г. избори за президент и вицепрезидент на РБ

Писмо до коалиция от партии - "Обединени партии" - НФСБ, Атака и ВМРО - 8.12.2016 г. / 136.8 KB

Становище на ПРБ, изпратено до заместник-министъра на правосъдието, по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право" и професионална квалификация „юрист"

Становище по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право" и професионална квалификация „юрист" - 08.11.2016 г. / 129.4 KB

Становище на ПРБ, изпратено до заместник-министъра на правосъдието, по проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Становище по проекта на ЗИДНПК - 04.11.2016 г. / 229.9 KB

Становище на ПРБ, изпратено до председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения при 43-ото НС, по Общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

Становище-ЗИДЗДвП_27-09-2016.pdf / 109.6 KB

Становище на ПРБ, изпратено до Министерството на правосъдието в процедурата по чл. 26 ЗНА, по проекта на ЗИД на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Становище-ЗИДЗИНЗС_17-09-2016.pdf / 130.8 KB

Становище на ПРБ, изпратено до Министерството на правосъдието в процедурата по чл. 26 и чл. 27 ЗНА, по проекта на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс, предвиждащ ускоряването на процесуалното развитие в двете фази на наказателното производство, прецизирането на съществуващи норми и институти, с оглед преодоляване на затруднения в практиката, въвеждането на изисквания, следващи от актове от правото на ЕС и изричното регламентиране на проюдициалните запитвания в съдебната фаза на наказателния процес

Становище-ЗИДНПК_17-09-2016.pdf / 735.1 KB

Становище на ПРБ, изпратено до председателя на Комисията по правни въпроси в 43-ото НС, по проекта на ЗИД на Наказателния кодекс, внесен от група народни представители, предвиждащ засилване на наказанието „лишаване от права“ по т. нар. „корупционни“ престъпления  - престъпления свързани със службата на едно лице, които показват неговата нелоялност към заеманата длъжност и склонност към злоупотреби със служебно положение за лична облага

Становище-ЗИДНК_29-07-2016.pdf / 146.8 KB

Становище на ПРБ, изпратено до зам. министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи в съгласувателната процедура по Устройствения правилник на МС и неговата администрация, по проекта на Закон за противодействие на тероризма

Становище-ЗПТ_22-06-2016.pdf / 194.3 KB

Становище на ПРБ, изпратено до министъра на правосъдието в съгласувателната процедура по Устройствения правилник на МС и неговата администрация, по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Становище_ЗИДЗСВ_14-06-2016.pdf / 849.8 KB

Становище на ПРБ, изпратено до Комисията по правни въпроси в 43-ото НС по проекта на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

Становище_ЗПКОНПИ_27-05-2016.pdf / 259.2 KB

Становище на ПРБ, изпратено до Комисията по правни въпроси в 43-ото НС по Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесени от народни представители, предвиждащи изменения и допълнения на чл. 108 НК

Становище_ЗИДНК_17-05-2016.pdf / 483.2 KB

Становище на ПРБ, изпратено до Комисията по правни въпроси в 43-ото НС по Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от НС на първо четене на 23.03.2016 г.

Становище_ЗИДНПК_05-04-2016.pdf / 389.9 KB

Становище на ПРБ, изпратено до Комисията по правни въпроси в 43-ото НС по Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от гр. народни представители, предвиждащ изменения и допълнения в Общата част на НК, в уредбата на конкретни престъпни състави, както и допълнения в НПК

Становище_ЗИДНК_12-11-2015.pdf / 269.8 KB

Становище на ПРБ, изпратено до Комисията по правни въпроси в 43-ото НС по Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от гр. народни представители, предвиждащ изменения и допълнения на съставите на престъпленията против избирателните права на гражданите и декриминализиране на провокацията към подкуп (чл. 307 НК)

Становище_ЗИДНК_07-10-2015.pdf / 421.2 KB

Становище на ПРБ, изпратено до ВСС и министъра на правосъдието по проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, публикуван за обществено обсъждане на сайта на МП на 29 май 2015 г.

Становище_ЗИДЗСВ_28-07-2015.pdf / 625.1 KB

Становище на ПРБ, изпратено до г-жа М. Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, по проекта на Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности (ЗПКЛЗВПД)

Становище_ЗПКЛЗВПД_09-06-2015.pdf / 413.4 KB

Становище на ПРБ относно Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, внесен от група народни представители на 26 май 2015 г.

Становище_ЗИДКРБ.pdf / 851.0 KB

Становище на ПРБ, изпратено до Комисията по правни въпроси в 43-ото НС по Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Министерски съвет, предвиждащ разширяване на наказателноправната защита срещу тероризма (съответствие с Резолюция № 2178 (2014) на Съвета за сигурност на ООН)

Становище_ЗИДНК_11-05-2015.pdf / 202.4 KB

Становище на ПРБ, изпратено до Комисията по правни въпроси в 43-ото НС по Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от народен представител, предвиждащ развиването на допълнителна норма в Глава девета от Общата част на НК

Становище_ЗИДНК_30-01-2015.pdf / 152.7 KB

Становище на ПРБ, изпратено до Комисията по правни въпроси в 43-ото НС по Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесени от народни представители, предвиждащи завишаване размера на наказанията при констатирано управление на МПС след употреба на алкохол

Становище_ЗИДНК_26-01-2015.pdf / 202.8 KB