18 Ноември 2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на учебните и почивни бази на ПРБ“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-870/18.11.2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на учебните и почивни бази на ПРБ“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП