18 Октомври 2019 г.

Открита процедура с предмет: Доставка на нови пътнически микробуси за нуждите на Прокуратура на Република България

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-779/18.10.2019

Открита процедура с предмет: "Доставка на нови пътнически микробуси за нуждите на Прокуратура на Република България"

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП