30 Октомври 2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и ...“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-804/30.10.2019г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС на Прокуратурата на Република България“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка – линк към РОП

Тръжна документация

Други документи