3 Декември 2019 г.

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, за нуждите на АГП, ВКП, ВАП , НСлС и Бюро по защита при главния прокурор“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-891/04.12.2019 г.

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВ на ЕС