18 Октомври 2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на електрически уреди и професионално кухненско оборудване за нуждите на учебните и почивни бази на ПРБ, по две обособени позиции: ...

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-780/18.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на електрически уреди и професионално кухненско оборудване за нуждите на учебните и почивни бази на ПРБ, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на електродомакински уреди; Обособена позиция № 2: Доставка на професионално кухненско оборудване.“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП