Електронни преписки

Сподели

22 Юли 2016 г.
„Доставка на копирни и офис машини за нуждите на Прокуратура на Република България“

Тръжна документация

Други документи

Тръжна документация

Разяснения

8 Април 2016 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници и багаж с авиопревозвач при пътувания в страната и в чужбина и извършване на застраховки и хотелски резервации, за нуждите на ПРБ

Тръжна документация

Други документи

5 Април 2016 г.
„Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 Н и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република Българи
17 Март 2016 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България”