Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“

Тръжна документацияРазясненияДруги документи