31 Май 2019 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-540 от 31.05.2019

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“

Решение за откриване - линк към АОП

Обявление - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП