29 Март 2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Върховна ....“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-349/29.03.2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Администрация на главния прокурор и Бюро по защита при главния прокурор“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка- линк към РОП

Тръжна документация

Други документи