Събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор и АВР-оборудване и автоматика за нуждите на УБ „Цигов чарк“, гр. Батак“

"Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор и АВР-оборудване и автоматика за нуждите на УБ "Цигов чарк", гр. Батак"

Тръжна документацияРазясненияТръжна документацияДруги документи