Открита процедура с предмет: „Редизайн на УИС-2 в ПРБ с цел преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани.“, със следните три самостоят

„Редизайн на УИС-2 в ПРБ с цел преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани.“, със следните три самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Въвеждане на електронен документооборот в Прокуратурата на РБ“; Обособена позиция № 2:   „Предоставяне на електронни услуги за граждани, фирми, държавни институции и Единната информационна система за противодействие на престъпността“; Обособена позиция № 3:  „Надграждане на хранилището на данни и справочната подсистема на УИС-2 и осигуряване на възможност за предоставяне на отворени данни“.

Други документиТръжна документацияРазясненияДруги документи