19 Септември 2018 г.

Събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор и АВР-оборудване и автоматика за нуждите на УБ „Цигов чарк“, гр. Батак“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1067/19.09.2018 г.

"Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор и АВР-оборудване и автоматика за нуждите на УБ "Цигов чарк", гр. Батак"

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към АОП