Процедура публично състезание с предмет „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор..

Процедура публично състезание с предмет „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор при следните две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на съвместими консумативи“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на оригинални консумативи.“            

Други документиРазясненияДруги документи