Открита процедура за възлагане на обществената поръчка, с предмет: „Доставка на хардуер, комуникационно оборудване и друго оборудване, необходимо за доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП и закупуване на софтуер“

Открита процедура за възлагане на обществената поръчка, с предмет: „Доставка на хардуер, комуникационно оборудване и друго оборудване, необходимо за доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП и закупуване на софтуер“.

Други документиТръжна документацияДруги документи