Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21“

Други документиТръжна документацияРазясненияДруги документи