28 Юни 2019 г.

Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) в УБ „Боровец“ – к.к. Боровец“, община Самоков.

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-590/28.06.2019г.

Информация за публикувана обява -линк към АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП