17 Април 2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на ПРБ по три самостоятелно обособени позиции: 1. Мобилни телефонни услуги, 2. Стационарни телефонни услуги, 3. Интернет и IP свързаност“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-493/17.04.2018г.

„Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България по три самостоятелно обособени позиции: 1. Мобилни телефонни услуги, 2. Стационарни телефонни услуги, 3. Интернет и IP свързаност“

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за поръчка 842747 - линк към РОП

Решение за откриване на процедура 842746 - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка 861079 - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВЕС