5 Януари 2018 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Предоставяне на услуги по издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронен подпис“.

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-12/05.01.2018г.

„Предоставяне на услуги по издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронен подпис“.

Информация за публикувана обява - линк към РОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП