28 Юли 2017 г.

Процедура публично състезание с предмет „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор..

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-878/28.07.2017г.

Процедура публично състезание с предмет „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор при следните две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на съвместими консумативи“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на оригинални консумативи.“            

Решение за откриване на процедурата - линк

Обявление за поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк

Обявление за приключване на договор № 94/16.11.2017 - линк към АОП

Обявление за приключване на договор № 94/16.11.2017 - линк към АОП

Други документи

Разяснения