Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

28 Август 2019 г.

Пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България, по три обособени позиции"

Други документи