2 Август 2019 г.

Пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистика за провеждане на конференция “

Сподели

Пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност за подготовка и възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистика за провеждане на конференция за обсъждане, сътрудничество и обмен на добри практики в борбата с фалшифицирането на еврото и различни от еврото валути  по проект финансиран от Европейската комисия, по програма „Перикъл 2020“