22 Август 2019 г.

Пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на криминалистично оборудване"

Сподели

Пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на криминалистично оборудване"