Пазарни консултации: „Доставка на ТЕМПЕСТ компютърни конфигурации и принтери“

Пазарни консултации:  „Доставка на ТЕМПЕСТ компютърни конфигурации и принтери“

Настоящите пазарни консултации се провеждат във връзка с предстоящо откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ТЕМПЕСТ компютърни конфигурации и принтери“. След извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, може да бъдат зададени параметри или минималните техническите характеристики, които да бъдат сравнени и анализирани, и на тази основа да се заложи прогнозна стойност в документацията за участие в процедурата.

Други документи