2 Август 2019 г.

Пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в АГП, ВКП, ВАП, НСлС, БЗ, УБ “Цигов чарк“ и ПД “Изгрев“

Сподели

Пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор, УБ “Цигов чарк“, гр. Батак, ПД “Изгрев“, гр. Бяла“ по три обособени позиции" 

Обособена позиция № 1: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Администрацията на главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и Бюро по защита при главния прокурор“;

Обособена позиция № 2: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ПД “Изгрев“, гр. Бяла“;

Обособена позиция № 3: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в УБ “Цигов чарк“, гр. Батак“