Пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България, по три обособени позиции"

Пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България, по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС на Прокуратурата на Република България“;

Обособена позиция №2: „Застраховка „Злополука“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“ и

Обособена позиция № 3: „Застраховка „Заболяване“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор “.

Други документи