Събиране на оферти с обява с предмет: „Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Абонаментна поддръжка на антивирусе“.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер и Обособена позиция № 2: Обновяване и абонаментна поддръжка на защитна стена“.

Тръжна документацияДруги документи