Процедура публично състезание с предмет: „Доставка на офис и мебелно обзавеждане, по 4 (четири) обособени позиции: ........“

Процедура публично състезание с предмет:  „Доставка на офис и мебелно обзавеждане, по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на столове“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на метални шкафове и стелажи“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на мебели за УБ „Чигов чарк“ – гр. Батак, УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“ и Национална следствена служба“; Обособена позиция № 4 – „Доставка на мебели за ПД „Изгрев“ – гр. Бяла, обл. Варна“.

Тръжна документацияРазясненияДруги документи