Процедура публично състезание с предмет: „Доставка на мебели за ПД „Изгрев“ – гр. Бяла, обл. Варна“.

Процедура публично състезание с предмет: „Доставка на мебели за ПД „Изгрев“ – гр. Бяла, обл. Варна“.

Други документиРазясненияДруги документи