Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Позитано“ № 24 А, гр.София“.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Позитано“ № 24 А, гр.София“.

Други документиТръжна документацияРазясненияДруги документи