Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, за нуждите на АГП, ВКП, ВАП , НСлС и Бюро по защита при главния прокурор“