Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на столове и мека мебел“........."

Oткрита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на столове и мека мебел“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на офис мебели“.

Други документиТръжна документацияРазясненияТръжна документацияРазясненияДруги документи