Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърно оборудване...“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности”; Обособена позиция № 2 - „Доставка за резервен оперативен център на компютърно оборудване и лицензи за софтуер”; Обособена позиция № 3 - „Доставка на TEMPEST компютърни конфигурации и TEMPEST принтери“

Други документиТръжна документацияРазясненияДруги документи