Открита процедура с предмет: Доставка на нови пътнически микробуси за нуждите на Прокуратура на Република България