Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Абонаментна поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер“ и

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Абонаментна поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер“ и Обособена позиция № 2: „Обновяване и абонаментна поддръжка на защитна стена“

Тръжна документацияДруги документи