„Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, БЗ, учебните и почивните бази на ПРБ по две обособени позиции:

„Доставка на електрически уреди за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор, учебните и почивните бази на ПРБ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на телевизори; Обособена позиция № 2 – Доставка на кухненско оборудване и други електроуреди.“

Тръжна документацияДруги документи