27 Август 2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Абонаментна поддръжка на антивирусе“.

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-698/27.08.2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер и Обособена позиция № 2: Обновяване и абонаментна поддръжка на защитна стена“.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП